ANASAYFA
ASAGİDEMİRCİ.NET
HABERLER
KÖY TARİHÇE
FOTOĞRAFLAR
SÜLALELER
THAMADELER
KÖY KROKİSİ
AYLIK HAVA DURUMU (Şubat)
ASKIDA KİTAP
VİDEO GALERİSİ
KÖY MEZARLIK ZİYARETİ VİDEO
KÖY DERGİSİ TEMEÇ
RESİM YARIŞMASI
ŞİİR YARIŞMASI
Temiz Bir Aşağıdemirci için ATIK YAĞLARI TOPLUYORUZ
BİGA BASINININ EN İYİLERİ 2011
BİGA BASINININ EN İYİLERİ 2012 ve BİGA ANKETİ
2013 YILININ AŞAĞIDEMİRCİLİSİ ÖDÜLÜ
2014 YILININ AŞAĞIDEMİRCİLİSİ ÖDÜLÜ
2015 YILININ AŞAĞIDEMİRCİLİSİ ÖDÜLÜ
HER FOTOĞRAFIN BİR HİKAYESİ VAR
DÜN ve BUGÜN
Yusuf GÜLSEVEN HABER YORUM
İLETİŞİM
KÖY TARİHÇE

AŞAĞIDEMİRCİ KÖYÜ TARİHÇESİ:

 

Kafkasların, Ruslar tarafından işgal edilmesi, yerli halkı resmi tarihe göre 1864 ten itibaren sürgün etmeye başlamaları sonrası, Kafkasyanın şimdiki Krasnodar’da bulunan barajın suları altında kalan topraklarını terk etmek zorunda kalanların, bir görüşe göre deniz yolu ile önce İstanbula oradan da  Biga’ya, bir görüşe göre de önce Balkanlara oradan da Rusların Balkanlarda da Kafkaslı nüfus istememeleri neticesinde ikinci bir sürgün ile Biga’ya gelenler tarafından, (Balkanlardan ikinci sürgüne tabi olanların ortadoğuya gönderilmesi, köyümüzden de Ürdüne giden ailenin olması, Sırğoylardan bir bölümünün balkanlar üzerinden geldiğinin kesin olması bu görüşü desteklemektedir.)   Molla Davut olarak bilinen Woşegneko Davut’un köye kurulumu sırasında doğduğunun bilinmesi, bu verilere göre de kuruluş tarihinin 1880-85 tarihlerine denk  gelmekte, Biga Kaymakamlığı verilerine göre ise 1877, yılında kurulduğu görülmektedir.

Köy kurucuları olarak: Trahko Pehzat (Şener), Zekoğ Hapauk (Engin), Sırğoy İsmail (Ren), Sırğoy Hacı İbrahim (Top), Woşegneko Hacı Duğ (Özek), Şeğujeko Zagaşt (Küçükışık), Kalaput (Solmaz), Çetıj Mehmet (Şenyıldız). Tarafından bir süre İdriskoru (Tefkoy) ve Hacıköyde misafir kalındıktan sonra avlanırken görerek beğendikleri şimdi bulunduğu yerin üst bölgelerine yerleşilerek kurulmuştur.

1900 lü yılların başında da Balkanlardan göç etmek zorunda bırakılan, Şimdiki Bulgaristan sınırları içerisinde bulunan Razgrat, Şumlu, Osmanpazarından gelen göçmenler de köyümüze yerleştirilerek son halini almıştır.

Köyün adı, köyün yerleşimi için seçilen yerin aslen Yukarıdemirci köyü hududu içerisinde yer alması ve kurulum yerinin coğrafi olarak bu köyün aşağısında bulunması nedeniyle önceleri Demircicivarı, sonrasında da  Aşağıdemirci olmuştur. Kafkasyadaki adının da “Beceşkoy” olduğu söylenmektedir. Nurettin Akçal ın araştırmalarına ve görüşüne göre, köyde Bjeduğ ve Abzah ailelerinin olması ve köy adı olarak “Yedıpsıkoy” adının da telafuz edilmesi, iki ayrı yerleşim yerinden gelinmiş olabileceği savını da desteklemektedir.

Kaynak: Hatüpaş Muzaffer Tanrıkulu, Çetıj İbrahim Şenyıldız, Sırğoy Nurettin Akçal

 

KÖY TARİHİ HAKKINDA ARAŞTIRMA:

Köy tarihi konusunda yapmış olduğum nacizane çalışmalar ve araştırmalar sonucu, köyün hangi tarihte kurulmuş olabileceği ve sürgün sırasında hangi yolu izlemiş olabilecekleri konusunda aşağıdaki düşüncelerimi ve görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Araştırmalarım sırasında köyümüzün renkli simalarından rahmetli Zekeriya Gökgöz'ün (Woşegneko) anlatımlarına göre, babaannesi Negoy'ın Molla Davut'a hamile olduğu ve köyün kurulması sırasında doğum yapmış olduğudur. Molla Davut'un resmi kayıtlar incelendiğinde, doğumu 1301 olarak görünmekte, bu da 1885 'e denk düşmektedir. O günkü koşullarda kayıtların çok sağlıklı tutulamadığını göz önünde bulundurursak, 1880-1885 aralığında kurulmuş olabileceğini tahmin ediyorum.

Sürgünün güzergahından kısaca bahsetmemiz, köy kuruluşunun hangi ortamda gerçekleştiğinin anlaşılmasında faydalı olacaktır. Kafkasyadan, 1859-1864 yıllarında yurtlarından sürülen Çerkesler deniz yolu ile Taman, Tuapse, Anapa, Tsemez, Soçi, Adler, Sohum, Poti, Batum vb. limanlardan bindirilip Osmanlı Devleti'nin Trabzon, Samsun, Sinop, İstanbul, Varna, Burgaz ve Köstence limanlarında indiriliyordu. 1865-1866 tehciri ile Osmanlı-Rus harbinden sonraki 1878 tehciri kara yoluyla gerçekleştirildi. Doğu yolundan genellikle Çeçen, Dağıstan, Asetin, Kabardey muhacirleri sürülmüştür. Daha sonraki sürgünler de kara yoluyla yapılmıştır. (Berzec, 1986: 114).

Başlarda saldırı tehlikesi olan bölgelere, tampon bölge kurma amaçlı olarak, Ürdün, Şam, Hatay-Reyhanlı, Maraş, Kayseri, Tokat, Amasya, Samsun güzergahı, Anadoluyu ikiye bölecek şekilde ve Anadolu-İstanbul arasında bir bölge oluşturmak için Düzce, Sakarya arası, Balkanlarda da Varna, Köstence kıyılarından Bosna'ya kadar. Trakyada da Çerkes köy. (Fakat bu düşüncenin tam uygulanabildiği söylenemez)

İkinci sürgün dalgası ise 1878 yılında Osmanlı-Rus savaşı sonrası gerçekleşmiş ve bu da genelde karayolu ile yapılmak zorunda kalınmış olduğu bilinmektedir. Rusların Balkanlarda Kafkasyalıları istememelerinden dolayı ikinci bir sürgün ile şimdiki isimleri Ürdün, Suriye, İsrail gibi yerlere gönderilmişlerdir.  Balkanlardan Kafkasyalı olmayan yerli halkın da göç etmek zorunda kalmaları sonucu, Razgrat, Şumlu, Osmanpazarı, Bosna gibi yerlerden gelenler köyümüze tahminen 1900-1905 yıllarında yerleştirilmişlerdir.

Bu bilgiler ışığında köyümüzün kurucularının gelişlerinde hangi yolu izlemiş olabileceklerini düşünürsek, ilk sürgün dalgası olan 1864 yılından sonra gelenler, daha önce İdriskoru, Hacıköy gibi yerleşkeler ki köylülerimiz geldiklerinde buralarda misafir olarak kaldıkları anlatılmaktadır. Bunu göz önünde tutarsak, ikinci grup ile geldiklerini düşünebiliriz. Burada da doğrudan Kafkaslardan mı yoksa Balkanlar üzerinden gelenler ile mi gelindiği net değildir. Balkanlardan ikinci kez sürgün edilenlerin çoğunun ortadoğuya gönderilmelerinden ve köyümüzden Ürdün'e giden ailenin bulunması nedeniyle de bu gurubun içerisinde yer almış olabilirler.

Köyün eski adı hakkında genel kanı Beceşkoy'dır. Fakat araştırmalarım sırasında “Yedıpsıkoy” adına da rastladım. Hangisinin doğru olduğunu veya iki ayrı yerden gelenlerin mi oluşturduğunu net olarak bilinmemekle birlikte, köyümüzde Bjeduğ ve Abzah ailelerinin olması da iki ayrı köyden gelinmiş olabileceğine işarettir.

Yaşanan bu sürgünlerin üzerinden bir-iki kuşak sonra doğmuş olmalarına rağmen, yaşlı insanlar (yaşı 70-80 olanlar) ile görüşüldüğünde ne yazık ki hiç bilgileri olmadıklarını fark ediyoruz.

Yaşlı insanların genç nesillere geçmişi anlatmamalarından dolayı, kayıtlardan ulaşamadığımız bilgilere sözlü olarak da ulaşamamaktayız. Yani yaşlılarımız dedelerinin nerelerden nasıl geldiklerini öğrenememişlerdir.

Günlük hayatımızın akışına kapılıp ta ihmal ettiğimiz birçok şeyden biri de geçmişimiz hakkında çocuklarımıza bilgileri aktarmak. Çocuklarımız, torunlarımız iki kuşak sonra hangi köyden şehire göç ettiklerini bile hatırlamayacaklardır. Lütfen çocuklarınıza, geçmiş ile ilgili tüm bildiklerinizi anlatmaktan kaçınmayınız.

Nurettin Akçal - Nisan 2006

 

 

 

 

 

 

AŞAĞIDEMİRCİ VILLAGE HISTORY (İngilizce)

The Caucasus, to be occupied by the Russians, according to official history in 1864 from the local people begin to shoot from the post, the current Krasnodar in the Caucasus under the waters of the dam had to leave the territory of the remaining survivors, according to one view, and from there by sea to Istanbul before Biga'ya, According to an opinion, at first, and then to the Balkans, the Balkans, the Russians do not want the population as a result of the Kafkaslı Biga'ya by those with a second exile, (the second exile of the Balkans, Middle Eastern ones, sending the family to the village is also Ürdüne, Sırğoylardan over the arrival of a part of the Balkan area to be precise, this support the view.) Mullah known as David Woşegneko been born out of David during the installation of the village, according to these data correspond with the organization's history comes from 1880-85, according to data from the Biga District in 1877, is seen in the establishment.
As the founders of the village: Trahko Pehzat (Sener), Zekoğ Hapauk (Peters), Sırğoy Ismail (Rhine), Sırğoy Haji Ibrahim (Top), Haji Woşegneko Dug (Ozek), Şeğujeko Zagaşt (Küçükışık), Kalaput (Solmaz), Çetıj Mehmet ( Şenyıldız). A long time by İdriskoru (Tefkoy) and they like seeing Hacıköyde guests after spending the hunting area is now established in the upper parts of the yerleşilerek.
In the early 1900's forced to flee in the Balkans, present in the territory of Bulgaria in the Razgrat, Şumlu, was finished by placing Osmanpazarından immigrants from the village.
Name of the village, the village settlement boundary of the village of Yukarıdemirci originally selected to take part in the earth, and geographic location of the installation due to the presence of the village below the previously Demircicivarı, and later became Aşağıdemirci. In the name of the Caucasus "Beceşkoy" is said to be. Nurettin Akcali research and, in the opinion, that their families and villages, as the name of the village Ubich and Abzah "Yedıpsıkoy" to pronounce the name, also supports the argument can be reached from two separate settlements.

Source: Hatüpaş Tanrikulu Muzaffar, Ibrahim Çetıj Şenyıldız, Sırğoy Nurettin Akçal

 

 

 

AŞAĞIDEMİRCİ VILLAGE ИСТОРИЯ: ИСТОРИЯ СЕЛА AŞAĞIDEMİRCİ (Rusça)

Кавказа, которые смогут занять русские, согласно официальной истории в 1864 году из местного люди начинают стрелять из поста, текущий Краснодарский на Кавказе под водами плотины были вынуждены покинуть территорию оставшихся в живых, согласно одному из мнений, а оттуда морским путем в Стамбуле до Biga'ya, По мнению, на первом, а затем на Балканы, Балканы, русские не хотят населения в результате Kafkaslı Biga'ya теми, кто имеет второе изгнание, (вторая ссылка на Балканах, Ближнем те, Восточной, отправив семью в деревню также Ürdüne, Sırğoylardan по прибытии часть Балканского региона, если быть точным, это поддерживают точку зрения.) Мулла известный как Дэвид Woşegneko родились из Давидом во время установки деревне, согласно этим данным соответствуют истории организации происходит от 1880-85, по данным районного Бига в 1877 году, рассматривается в данном учреждении.

Как основатели поселка: Trahko Pehzat (Шенер), Zekoğ Hapauk (Peters), Sırğoy Исмаил (Рейн), Sırğoy Хаджи Ибрагим (Top), Гаджи Woşegneko Dug (Озек), Şeğujeko Zagaşt (Küçükışık), Kalaput (Солмаз), Çetıj Мехмет ( Şenyıldız). Длительное время İdriskoru (Tefkoy), и они, как видим Hacıköyde гости, проведя в район охоты в настоящее время установлено в верхней части yerleşilerek.
В начале 1900-х вынужден бежать на Балканах, в настоящее время на территории Болгарии в Razgrat, Şumlu, завершился размещения Osmanpazarından выходцев из деревни.
Название деревни, граница сельского поселения села Yukarıdemirci изначально выбраны для участия в землю, и географическое положение установки из-за присутствия деревне ниже ранее Demircicivarı, а позже стал Aşağıdemirci. Во имя Кавказа "Beceşkoy" называется. Нуреттин Akcali исследований и, в мнении, что их семьи и села, а название деревни Ubich и Abzah "Yedıpsıkoy" произносить имя, также поддерживает аргумент может быть достигнут из двух отдельных населенных пунктов.

Источник: Hatüpaş Tanrıkulu Мuzaffer, Ибрагим Çetıj Şenyıldız, Sırğoy Nurettin Akçal

 

 

AŞAĞIDEMİRCİ KÖYÜ TARİHÇESİ (Çerkesçe/Adigece)

Урыс Кафкас зауэр 1864 ылъэсым зэухым, Урысмэ яч1ыгужъ зелъаубыти Адыгэхэр къырафыгъэх. Непэ Краснодар псыубытып1эм ыч1ып1э щыпсэущтыгъэ Адыгэхэр къуахьык1э япэ Истабул’ым, ет1уанэ Бига’м къэк1уагъэх. Нэмык1 еплъык1э горэми япэ Балкан’ым к1уагхэх, Урысыем ар земыдэм Бига къэк1уагъэх е1о.(Балканым к1уагъэхэр а ч1ып1эми рамыгъэсыхэу Хьэрып хэгъэгум ягъэк1уагъэхэр, тикъуаджэ щыщэу унагъуэхэр Иордание ысых. Ц1ыргъой мэ ящыщхэр Балканым къик1ыхи Бигэм къызэрэк1уагъэхэр ят1уанэрэ еплъык1эм дырегъэщтэ.) Молла Давут я1оуи зеджэхэрэ .....Давут, къуаджэр зягъэпсыгъэ ылъэсым къэхъугъ.Мыщ къик1ырэр къуаджэр 1880 - 85 ылъэсхэм ягъэпсыгъ. Бига щэхьэрым ыдокумэнтымэ 1877 ылъэсыр къагъэлъаго.

Къуаджэр зыгъэпсыгъэхэр...

Непэ тыздыщысыр, щак1уэ къак1уэхи ягу зэ1угъэ ч1ыпэр ары. 1900 ылъэсхэм Балканым къик1и къэкощыгъэ ц1ыфхэри тикъуаджэ дэсых. Ахэр Разгат, Щумлу, Османпазары къик1ыгъэх. Тикъуаджэ зыдыщыс ч1ыпэм ыпшъэ Йукары Дэмирджи ыц1эу зы къуаджэ шы1.Тикъуаджэ ащ ык1ахэ хъурэ ч1ып1эм зэрэщысымджэ ащи Ащагъы Дэмирджи я1уагъ. Кафкасым къызик1ыгъэ къуаджэмэ яц1эхэр “Бэджэщкой” “Едыпсыкой” я1о. Ти къуаджэ Бжъэдыгъу-Абзэх лъэпкъыхэр дэсых.

Нурэттин Акчал ыеплъык1эк1э ахэр хэкум къуэджит1ум щыпсэущтыгъэх.

 * Türkçe’den Adige’ce ye Çeviri: Tsırgoy Sabahattin ÖZDEN

 

 
© Aşağıdemirci Köyü - Alaattin Akçal Özel Web Sitesi
Adres:
Telefon: / Fax: