ANASAYFA
ASAGİDEMİRCİ.NET
HABERLER
KÖY TARİHÇE
FOTOĞRAFLAR
SÜLALELER
THAMADELER
KÖY KROKİSİ
AYLIK HAVA DURUMU (Şubat)
ASKIDA KİTAP
VİDEO GALERİSİ
KÖY MEZARLIK ZİYARETİ VİDEO
KÖY DERGİSİ TEMEÇ
RESİM YARIŞMASI
ŞİİR YARIŞMASI
Temiz Bir Aşağıdemirci için ATIK YAĞLARI TOPLUYORUZ
BİGA BASINININ EN İYİLERİ 2011
BİGA BASINININ EN İYİLERİ 2012 ve BİGA ANKETİ
2013 YILININ AŞAĞIDEMİRCİLİSİ ÖDÜLÜ
2014 YILININ AŞAĞIDEMİRCİLİSİ ÖDÜLÜ
2015 YILININ AŞAĞIDEMİRCİLİSİ ÖDÜLÜ
HER FOTOĞRAFIN BİR HİKAYESİ VAR
DÜN ve BUGÜN
Yusuf GÜLSEVEN HABER YORUM
İLETİŞİM
İDRİS KARAMAN, Biga Sebze Meyve ve Gıda Pazarcılar Esnf. Koruma ve Güçld. Projesi-I
Konuk Yazar


BİGA SEBZE MEYVE VE GIDA PAZARCILARI

     ESNAFINI KORUMA VE GÜÇLENDİRME

PROJESİ

 

Projeyi Hazırlatan

İdris KARAMAN

Biga Sebze Meyve Gıda Pazarcıları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı

 

Projeyi Hazırlayan

Fahrettin AKÇAL

Tekirdağ Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü v.

 

                                               EKİM-2012

                                                   BURSA

 

I-PROJENİN AMACI       

           

-Büyük sermaye karşısında her geçen gün küçülme trendinde olan sebze ve meyveci esnafının gelir seviyesini arttırmak.

 

-Sebze ve meyveci esnaf sayısının azalmasını önlemek

 

-Sebze ve meyveci esnafının toplu hareket etmesini sağlayarak ekonomik

olarak güçlendirmek.

 

-Sebze ve meyveci esnafının giderlerini azaltmak.

 

-İlçemizdeki orta gelir grubunu güçlendirmek.

 

-Sebzeci ve meyveci esnafının gelirlerini arttırmak.

 

-Sebzeci ve meyveci esnafının işi ile ilgili eğitimler (pazarlama, hitabet,

müşteri ilişkileri, müşteriye davranma şekilleri vb.) verilmesi yönünde çalışmalar yapmak.

 

-Sebze ve meyveci esnafını toplu bir şekilde sosyal sorumluluk

projelerinde yer almasını sağlamak.

 

-Sebze ve meyveci esnafına olumlu imaj katacak reklam ve tanıtım

kampanyaları yapmak.

 

            -Pazarcı esnafı aynı zamanda işçi de çalıştırmakta ve istihdama katkı sağlamaktadır. Bu esnafın güçlenmesi ilçemizde işsizliğin önlenmesine de katkı sağlayarak işsizliği önlemek.

 

            -Yurdışından ülkemize gelen yabancı sermayenin önemli bir kısmı prekande sektörüne(büyük marketler) gitmekte ve kazançlar yurtdışına transfer olmaktadır. Sebze ve  meyveci esnafını güçlendirerek milli sermayeye destek vermek.

 

            II- PROJENİN AKTÖRLERİ

 

Biga sebzeciler ve Meyveciler Derneği, Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası.            

                                                                                                                      S-1

 

III-SEBZE VE MEYVECİ ESNAFININ GENEL DURUMU

 

Ülkemizdeki   sebze   ve   meyveci   yani   pazarcı   esnafı  sayısı  330  bin

civarındadır. Bu pazarcıların yanında çalıştırdığı çalışan sayısı da yaklaşık 500 bin civarındadır.Her gün ülke genelinde günde 525-550 kadar Pazar açılmakta ve yaklaşık 330 bin tezgah kurulmaktadır.*

 

            İzmir Pazarcılar Odasının devam eden anket verileri(30.10.2012 tarihi itibariyle) aşağıdadır.

 

            Ankette aylık gıda ihtiyacını nereden karşılıyorsunuz ?

Sorusu sorulmuş ve verilen cevaplar aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

 

İhtiyacın karşılandığı yer                               Katılımcı Sayısı                      Yüzdesi

Semt Pazarlarından                                    482                                    69,4

Süper Marketlerden                                       87                                  12,5

Hipermarketlerden                                                    76                                  10,9

Mahalle Esnafından                                       34                                    4,9

Diğer                                                                         16                                    2,3

Toplam                                                                   695                                      100

 

            Tabloda görüldüğü üzere ailelerin gıda ihtiyacının yaklaşık % 70’ i semt pazarlarından karşılanmaktadır. Daha sonra süper ve hipermarketler % 12,5 ve 10,9 luk sıra ile yer almaktadır.

 

            Bu paralelde düşünüldüğünde Biga da açılacak hipermarketin pazarcı esnafına olumsuz bir etkisi olabilecektir.

 

            Yine sebze meyve esnafı arasında yapılan, pazarcıların sorunlarına ilişkin  anket aşağıdadır.

Sorunlar                      Çok Önemli                Önemli            Kısmen Önemli    Önemsiz

                                   Sayı      %          Sayı      %        Sayı        %         Sayı      %

Büyük Marketler      91     68,4      26       19,5         1         0,8          15      11,3

Elverişsiz Hava Ş.    88     66, 2      23      17,3        12           9          10        7,5

Gelir Düşüklüğü       54    40,6      35        26,3        24        18          20       15

Sos. Güv.Olmayışı   68     51,1      14       10,5          4           3         47        35,3

İşin Sürkl.olmayışı   60     45,1      19       14,3          9        6,8         45        33,8

İşyerinin Sabit Olm. 43     32,3     27        20,3        15        11,3       48        36,1

Maliye Baskısı         12        9           3         2,3           9        6,8       109       82

Beld.Zabıta Baskısı  12       9           4          3             8         6          109       82

Kaynak: *

                                                                                                                      S-2

 

 

 

Tablo irdelendiğinde  pazarcı  esnafının  tehdit olarak algıladığı hususların

başında birinci sırada  Büyük marketler, üçüncü sırada Gelir düşüklüğü hususlarının geldiği görülmektedir.Bu çalışma da öngörülen adımların atılması bu iki endişenin ortadan kaldırılmasında önemli katkılar sağlayacaktır.

 

            İl ve içlere göre değişiklik gösterebilecek bir veri olmasına rağmen Yalova İlimizde yapılan ankette pazarcılara aşağıdaki sorular sorulmuş ve sonuç aşağıdaki şekilde teşekkül etmiştir.

 

Soru: Pazarcılık dışında herhangi bir gelire sahipmisiniz ?

 

                                                                       Sayı                                                    %

Hayır                                                              95                                                       71,4

Kira Geliri                                                        9                                                       6,8

Başka bir işte daha çalışıyorum                       4                                                       3

Emekli Geliri                                      25                                                      18,8

Toplam                                                           133                                                     100

Kaynak: *

 

Pazarcı esnafının yanında eleman çalıştırıp, çalıştırmadığı konusundaki ankette ise aşağıdaki sonuçlar çıkmıştır.

 

Soru:Yanınızda eleman çalıştırıyormusunuz ?

 

                                                                                   Sayı                                        %

Hayır                                                                          62                                           46,6

Yardımcı Aile Üyesi                                      52                                           39,1

Evet sigortalı çalıştırıyorum                            4                                       3

Hem aile üyesi hem de dışarıdan

Bir sigortalı                                                                1                                            0,8

Bazen Yevmiyeli Eleman Çalıştırıyorum     14                                            10,5

Toplam                                                                      133                                         100

Kaynak:*

 

Kaynak: * Pazarcılık Sektörünün Enformel Boyutu Üzerine Bir Araştırma:Yalova Örneği

 

                                                                                                                      S-3

 

 

 

 

            IV-BİGA SEBZE VE MEYVECİLER DERNEĞİ GENEL BİLGİLERİ

 

            -Biga Sebzeciler ve Meyveciler derneğin toplam  135  üyesi bulunmaktadır.

 

            -Aileri de dikkate alındığında ( eş, çocuk, bazı esnafın anne ve babası, torun vb.) yaklaşık 600-700 kişilik bir grup ortaya çıkmaktadır.

 

            -Biga Sebzeciler ve Meyveciler Derneği üyeleri ağırlıklı olarak Biga, Çan ve  Gönen pazarlarına sürekli olarak katılmakta, Çanakkale ve Lapseki pazarlarına ise kısmen katılmaktadırlar.  Ayrıca ilçe içersinde yer alan belde pazarlarına da katılım bulunmaktadır.

           

            -Üyelerin tamamına yakınının ticari aracı mevcut olup, bazılarının ayrıca özel araçları da bulunmaktadır.

 

            -Sebze ve Meyve Pazarcısı esnafının yaklaşık 13 Kişisi bayanlardan oluşmaktadır.

 

            -Sebze ve Meyve pazarcıları haftada ortalama 4 gün çalışmaktadır.

 

            -Sebze ve Meyve Pazarcılarının ortalama çocuk sayısı 2 dir.

 

            Yaş durumu tablosu aşağıdaki şekildedir.

 

Doğum Tarih Dönemi                        Üye Sayısı

1940-1950                                                                                      3

1951-1960                                                                                        12

1961-1970                                                                                        47

1971-1980                                                                                        55

1981-1990                                                                                        16

1991-2000                                             1

                                                      134

 

 

                                                                                                                      S-4

* PROJENİN DEVAMI İÇİN BİR ÖNCEKİ KÖŞE YAZISINA BAKINIZ

Yazara Ait Diğer Makaleler
Sanatevi ve Biga Ekolojik Film Festivali Hakkında (2016-12-26)
Osman KİBAR; Ve SİNEMA (2014-04-22)
Yazar Mahmut ŞENOL, Köy Çeşmesinde Sıcak Su (2013-09-05)
Osman KİBAR, PANAYIRLAR Ah panayırlar, benim panayırlarım (2013-04-15)
Yazar Mahmut ŞENOL, İKİ KÖYÜN HİKAYESİ, Osmaniye Aşağıdemirci (2013-02-20)
İDRİS KARAMAN, Biga Sebze Meyve ve Gıda Pazarcılar Esnf. Koruma ve Güçld. Projesi-I (2012-12-10)
İDRİS KARAMAN, Biga Sebze Meyve ve Gıda Pazarcılar Esnf. Koruma ve Güçld. Projesi-II (2012-12-10)
Zafer DÜNDAR, DAMASCUS Kafkas Kılıcı nın Hammaddesi Bulundu (2012-09-11)
Biga Kaymakamı Sn.Fatih Genel, KAFKAS KILICI (2012-07-03)
Ayhan ÖZDEN, Adige Khase Çerkes Derneği Açıklama (2012-06-05)
Nihat Küçükkoyuncu, Biga Adige Gençliği Bayram Etkinlikleri (2011-11-17)
Adnan Huade ile Perit Dergisi Söyleşisi (2011-10-12)
Durukan DUDU, Çerkes’in tahta’sı, kaşen’in bakması (2011-09-20)
Biga Kaymakamı Sn.Fatih GENEL, Recep Yazıcıoğlu (2011-08-12)
Osman Kibar, VAFTİZ ADI: TC (2011-07-01)
Biga Kaymakamı Sn.Fatih GENEL, Baba Nasihati (2011-06-13)
Muzaffer TANRIKULU Seçime Doğru (2011-05-28)
Biga Kaymakamı Sn. Fatih GENEL, Üreten ve Gelişen Biga (2011-05-20)
Şeyda BÜYÜKGÜNGÖR Seyid Onbaşıya Mektup (2011-05-02)


Bookmark and ShareFancyBox 1.3.4 | Demonstration
Günün Fotoğrafı


Duyurular
Adige Xase Çerkes Derneği Bayrak Günü Dostluk Yemeği - 23.04.2016
Ahmet SALTAŞ Sünnet Merasimi – 14.05.2016
Uluslararası Adige Filolojisi Sempozyumu 13-15.05.2016
Çetin Berna SEZEN çifti NİKAH – 16.04.2016
Çetin-Berna ÇETİN çifti DÜĞÜN – 14.05.2016
ANBAROBA KÖY HAYRI - 15.05.2016
YENİMAHALLE KÖYÜ HAYRI – 22.05.2016
Kerem-Neslihan ARSLAN Çifti DÜĞÜN – 07.07.2016

Nurettin AKÇAL
SOY AĞACI

TEMEÇ
Biga Şehidini Unuttu: Jan. Er. MEHMET ÖZER

Konuk Yazar
Sanatevi ve Biga Ekolojik Film Festivali Hakkında

İlhan ELMAS
DONKİŞOT

Osman KİBAR
OSMAN KİBAR dan Şehit Uzm.Çvş. ULAŞ AÇIKGÖZ DESTANI

Seren ÖZDEN
SETENAY

Dr.Muhammet AKKAYA
ÖKSEOTU ve MÜCADELESİ

Yusuf GÜLSEVEN
UMUMİ İSTEKLERİM “İZ”

Çerkes Ethem in Ele Geçen Hatıraları
Ve Nihayet Yunan hatlarında önce bozgun merkezde başladı ve diğer taraflarada sirayet etti

Cahide Ulaş AYTAR
ÖĞRETMENİM

İlknur KILIÇ
KUTSAL TOPRAKLAR

Harun ŞİREN
Biga Kafkas Derneği Binası ve Destekleyenler – III

Erkan KILINÇ
Ortadoğu da yeni haritalar-Suriye

Osman KÜÇÜKIŞIK
YAZA DAMGASINI VURAN TIRTILAR

Numan ÜNER
Biga'da Birlik Beraberlik ve Türevleri© Aşağıdemirci Köyü - Alaattin Akçal Özel Web Sitesi
Adres:
Telefon: / Fax: