ANASAYFA
ASAGİDEMİRCİ.NET
HABERLER
KÖY TARİHÇE
FOTOĞRAFLAR
SÜLALELER
THAMADELER
KÖY KROKİSİ
AYLIK HAVA DURUMU (Şubat)
ASKIDA KİTAP
VİDEO GALERİSİ
KÖY MEZARLIK ZİYARETİ VİDEO
KÖY DERGİSİ TEMEÇ
RESİM YARIŞMASI
ŞİİR YARIŞMASI
Temiz Bir Aşağıdemirci için ATIK YAĞLARI TOPLUYORUZ
BİGA BASINININ EN İYİLERİ 2011
BİGA BASINININ EN İYİLERİ 2012 ve BİGA ANKETİ
2013 YILININ AŞAĞIDEMİRCİLİSİ ÖDÜLÜ
2014 YILININ AŞAĞIDEMİRCİLİSİ ÖDÜLÜ
2015 YILININ AŞAĞIDEMİRCİLİSİ ÖDÜLÜ
HER FOTOĞRAFIN BİR HİKAYESİ VAR
DÜN ve BUGÜN
Yusuf GÜLSEVEN HABER YORUM
İLETİŞİM
Adige-Khase Çerkes Dern.Başkanı Mehmet Emin Yaşar ile Söyleşi
TEMEÇ
Alaattin AKÇAL


Gaziosmanpaşa Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Sn. Mehmet Emin Yaşar ile Alaattin Akçal ın, asagidemirci.net adına yaptığı söyleşi. 

 

 

Asagidemirci.net: Gaziosmanpaşa Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanlığına seçilmenizden dolayı öncelikle sizi tebrik ediyoruz. Kendinizden biraz bahseder misiniz?

 

Mehmet Emin Yaşar: Dilekleriniz için teşekkür ederim. Babam (Şiruhko) Cihadiye, Annem (Tuğko) Bakacaklı 1965 doğumluyum. Evliyim, eşim Samsun Adige’lerinden, hayatımı 4 kardeşimle beraber kendi şirketimizde (www.abasint.com) yalıtım malzemeleri ithal ederek kazanıyoruz. İşim gereği çokça seyahat ederim. Bugüne kadar 83 ülkede bulundum ve hatırı sayılır uluslararası ticari tecrübeye ve ilişkilere sahibim. Bu yaşanmışlıkları hem ailem hem hemşehrilerimin kazanca dönüşmesi için dernek aracılığı ile projeler üreterek becerebildiğimiz ölçüde paylaşmak amacı ile genç dinamik arkadaşlar ile dernek yönetimine talip olduk.

 

Asagidemirci.net: Dernek hakkında kısa bir bilgi verebilir misiniz?

 

Mehmet Emin Yaşar: GOP Kuzey Kafkas Kültür Derneği 1995 yılında idealist Biga’lı ve Kosova’lı Adige’ler tarafından kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana kısa tüm diğer derneklerde olduğu gibi aidat ve kısa soluklu projeler ile (haluj gecesi, İftar, Piknik, Ekip çalışmaları gibi) toplumsal gelişime ses getirecek sosyo-ekonomik katkı sağlamamış tam tersi insanların enerjileri ve zamanları doğru kullanılmamasından dolayı bir kaç idealist insanın üzerinde yük olarak kalmıştır.

 

Asagidemirci.net: Derneğin sıkıntılı olduğu bir dönemde başkanlık yapacaksınız. Şuan derneğin en büyük problemi nedir, çözüm yolu olarak neler düşünüyorsunuz?

 

Mehmet Emin Yaşar: Parasal sıkıntılardan daha çok daha önemli problem bana göre hemşerilerimizin heyecanının kaybolması, bilgiye ve gelişime kapalı, Dernek ve kültür deyince dansetmek, zehes vs. Faaliyetlerden ibaret olduğu algısı ile aidiyet duygusu noksanlığıdır.

 

Bir toplumun en büyük sermayesi insan gücüdür. İnsanları harekete geçirebilirseniz, gerekli maddi sermayeyi temin etmek mesele olmaz. En önemli kaynak, her hangi bir maden değil, kendi olmayı başarabilmiş, kişiliğini geliştirebilmiş bir cemaattir, topluluktur. Bunun yolu gelenekle bağ kurmak, böylece toplumsal değer sisteminde değişim ve tekamülle beraber bir sürekliliği muhafaza etmektir.

 

Ahlak ithal edilen bir mal değildir. Çalışma ahlakını da, yönetme ahlakını da kendi geleneğinizle kurduğunuz bağlar içinde geliştirebilirsiniz.

Elbette başka toplumlardan faydalınabilirsiniz ama bir ayağınızı kendi toprağına basmak şartıyla.

 

Bu noktada bizler tüm olumsuzluklar ve yalnızlığa rağmen alışagelmiş uygulamaların haricinde farklı bir bakış açısı ile içten dışa doğru yapılanma mantığı ile gelecek nesilleride kapasayacak kısa ve uzun vadeli programlar başlığı altında tüm Adige diasporasını kapsayacak yada en azından örnek olacak bir çalışmayı gücümüz yettiği nispette yönetimdeki arkadaşlar ve hemşerilerimizin desteği ile başlatmaya karar verdik.

 

·        UZUN VADELİ ÇALIŞMALAR

1.      Büyük sürgün sonrası dünyanın 40 a yakın ülkesine dağılan Adige Diasporası ile  sosyo-ekonomik bağların canlandırılması için projeler ve çalışmalar yapmak

2.      Dil ve Kültürünü muhafaza etmek için kanunların öngördüğü nispette her platformda asimilasyona karşı mücadele etmek

3.      Kültürel özerklik için eğitim, basın yayın, TV vs tüm basın yayın organları ile tüm Diaspora ile paylaşmak ve koordine olmak

4.      Geçmiş ile gelecek arasında köprü vazifesi kurarak yaşanan tüm Diaspora gerçeklerinin gelecek nesillere aktarılması için sanal ve yazılı arşivler oluşturmak ve bu verileri UNPO,BM ve tüm insan hakları dernek ve kuruluşları ile paylaşarak yaşanılan soykırım ve sürgünün uluslararası platformda tanınması için tüm aktivitelere destek vermek

5.      Hem Diaspora olma durumunu muhafaza ederek hemde yaşanılan ülkelerin toplumsal değerlerine sahip çıkarak  siyasal ve tarihsel gelişime katkıda bulunmak ve tüm yaşanmışlıklara sahip çıkmak

6.      Toplumsal ve siyasi tüm katmanlarla aynı mesafede bulunmak ve objektif, reel noktalarda ortak payda ve çıkarlar noktasında paylaşım ve işbirliği yapmak

7.      Yeni nesilin çağdaş eğitim ve becerilere sahip olması için gerekli alt yapıyı oluşturmak, bunlarla ilgili uluslararası eğitim kuruluşları, üniversiteler AB ve BM fonlarından faydalanarak özgün ve özgür eğitim sistemi oluşturmak

8.      Pilot bölgeler oluşturularak ekonomik ve sosyal projeler üreterek toplumun ekonomik ve sosyolojik yapısını iyileştirmek ve standartlarını yükseltmek

9.      Gerekli standartlar yakalandıktan sonra Anavatan ve Ata topraklarına yönelik ticari ve sosyolojik yatırımlar yapmak, istihdam sağlamak ve toplumsal örtüşmeyi sağlamak

10.  Metropol ve küçük yerleşim birimlerinde yaşayan tüm Adige nüfüsunu soyağacı, sayımı ve sürgün haritası çıkarılarak yaşanan her türlü sorunun sebep ve çözümleri için çalışmalar yapmak, yaşanmış hikaye, ağıt gibi

toplumsal gerçeklere ışık tutacak her türlü veriyi arşivlemek ve tüm yayın organları ile paylaşmak

11.  Aynı Kaderi paylaşmış tüm Kuzey Kafkas halkları ile uluslararası platformda işbirliği yapmak, Kuzey Kafkasya çıkarına siyasal ve ekonomik tüm gelişmeleri takip etmek, müdahil yada protesto deklerasyonu yayınlamak

12.  www.adigebusiness.com internet adresi ticari portal kurularak dünyanın her tarafına yayılmış olan Adige’lerin yaşadığı topraklarda varolan potansiyel ticari veri, ihale, şirket, ürün, insan kaynakları vs. gibi bilgiler paylaşılarak koordinasyon ve alt yapısını oluşturarak ekonomik ve sosyal gelişime profosyonel destek sağlayarak özel ve tüzel kişilerin önünü açmak, sağlanacak girdiler ile istihdam sağlayacak yeni projeler üretmek.

·        KISA VADELİ ÇALIŞMALAR

 

1.      Çanakkale, Biga pilot bölge olarak, 11 Adige köyünün birbirinden bağımsız gerçekleştirdiği kavuşma günlerini bir organizasyon altında toplayarak yılın belli zamanı 1 haftalık festival şeklinde tertipleyerek;

 

a.      Mezar Ziyareti ve Mevlüt organizayonu

b.      Ses ve sahne düzeni tahsis edilerek Tiyatro, şiir, konuşma, folklor ve  spor aktiviteleri

c.       Köylülerin ürettiği ürünlerin sergilendiği ve satıldığı Pazar yeri

d.      Tarım Bakanlığı destekli ziraat mühendisi ve veterinerler organize edilerek doğru tarım ve hayvancılık konusunda seminerler

e.      Kooperatifleşme, ürün şoklama, paketleme  ürünlerin piyasaya arzı, yurt içi ve yurt dışı pazarlama konusunda bilir kişi yada ekonomistler davet edilerek seminerler düzenlenerek bilinçlendirme ile ile geniş katılımlı tarım ve hayvancılık projeleri

f.        Köylerin sorunlarının giderilmesi için kaynak ve imeceler

g.      Aile ve kişiler arasında husumeti olanların barıştırılması

2.      Gençlerin eğitimleri konusunda teşvilendirme çalışmaları ve fakir aileler için kaynak, burs tahsisi

3.      Ana dilin yaygın kullanılması amacı ile bilinçlendirme ve yönlendirme çalışmaları

4.      Dernek ortamında tartışma, yorum, muhakeme artırıcı münazara çalışmaları

5.      Kitap okuma alışkanlığını arttırmak amacı ile okuma günleri

6.      Düğünlerde geleneklerin aktif yaşatılması için tiyatro, folklor çalışmaları ile düğünlerin hem görsel şölene dönüştürülmesi, hem de derneğe katkı sağlamak adına çalışmaların yapılması

7.      Ana vatan başta olmak üzere Adige’lerin yaşadığı bölgelerde irtibat büroları, ticari oluşumlar tertiplemek

8.      Derneğe ekonomik destek sağlamak amacı ile Kafkas otantik eşyalarının satıldığı uygun şehir merkezinde mağaza açmak

9.      Çanakkale – Biga bölgesinde tertiplenen çalışmalr olumlu sonuçlanması ile diğer dernekler ile benzeri çalışmalara destek vermek, müdahil olmak ve yönlendirmek

10.  Aylık siyasi ve kültür dergisi çıkarmak

 

 

Asagidemirci.net: Şuan gündemde olan dernek isminin değişmesi hangi aşamada? Ve bununla ne hedefleniyor?

 

Mehmet Emin Yaşar: Gündemdeki isim değişikliği konusunda hem olumlu hem olumsuz eleştiriler almaktayız. Bu konuya Kuzey Kafkasya ve Diaspora olgusu  olarak farklı iki noktadan bakılması kanaatindeyim. Her iki noktanında tek bir gerçeği vardır. O da biz sürgündeki Adige Diasporası olarak bulunduğumuz noktadan da Ata topraklarındanda ekonomik ve sosyolojik olarak güçlü ve dayanışma içersinde olmamız gerekmektedir. Bunun içinde AB, BM ve yaşadığımız ülkenin kanun mevzuatına göre karşılıksız hibe destek programlarından faydalanmak amacı derneğe UNPO ve benzeri organizasyonlarda projelerimize siyasi ve milli bir nitelik kazandırma amacı ile yönetim olarak karar almış durumdayız. Önümüzdeki günlerde konu ile kongreye gidilerek gerekli yasal prosedür başlatılacaktır.

 

Asagidemirci.net: Derneğin asıl amacı sizce nedir, özellikle hangi konularda üyelerine ve diasporada bulunan çerkeslere yol gösterici olmalıdır?

 

Mehmet Emin Yaşar: Derneklerin amacı olmaz insanların amacı olur. Dernekler bu amaçların paylaşıldığı ve ortak çıkar hale getirildiği, planlandığı taleplerin resmileştirilmesi için toplumsal  kimlik  kazandırıldığı yasal bir olgudur. Belki bir kapıyı açacak bir anahtar belki toplumu bir üst noktaya çıkaracak bir atlama taşı, belkide yol gösteren bir pusula.. O kadar derneklere daha fazlası yüklenemez. Toplumsal anlamda arz – taleplerin uzun soluklu planlanması gelecek nesilleri kapsayacak artı değer ve istihdam sağlayacak projeler bilgi ve eğitim ile desteklenerek hayallerini genişletmekte bizim amacımız..

  

Asagidemirci.net: Buradan vermek istediğiniz bir mesaj var ise birkaç cümle ile alabilir miyiz?

 

Mehmet Emin Yaşar: Taşeron yada stepne olmadan kendini yaşamak, ifade etmek, olanı biteni bilmek, anlamak, muhakeme etmek, yorum yapmak, insiyatif koymak, sahip olduklarımızı korumak kaybettiklerimizi geri kazanma adına enerjilerimizi doğru kullanarak her gün sadece 1 saatlik çalışma ile her gün bir önceki günden ileride olacağımızı tüm hemşerilerimizin görmesini tüm kalbimle diliyorum.

 

Asagidemirci.net: Bize zaman ayırdığınız için size teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

Mehmet Emin Yaşar:Alakanıza ben ve yönetimdeki arkadaşlarımla beraber alakanıza bizlerde teşekkür eder duygu ve düşüncelerinizi bizimle paylaşmanız bizlere güç verecektir.

 

Saygılar, Selamlar....

 

Yazara Ait Diğer Makaleler
Biga Şehidini Unuttu: Jan. Er. MEHMET ÖZER (2017-06-23)
BiGA’nın ÖLÜM EKONOMİSİ (2017-01-26)
Bursa-Çanakkale Karayolu Biga’nın Kaderini Değiştirecek (2016-06-20)
Göz Kamaştıran Kariyeri Bıraktı, Köyüne Hacıköy’de geri döndü! RÖPORTAJ (2015-05-21)
Biga’nın Coğrafi İşareti Neden Yok? (2014-04-09)
BİR ÜLKENİN GÜCÜ NASIL ÖLÇÜLÜR - 1 (2013-08-15)
Biga’nın Hâyr Ekonomisi (2013-08-01)
Çerkes Sanatçı Yısmeyl NEVZAT ÖZBAY ile Röportaj (2012-11-24)
Kurejiye Yapım Kılavuzu (2012-10-22)
Biga Kafkas Kültür Dernek Başkanı Sn.Harun ŞİREN ile Söyleşi (2012-02-17)
Gözlerden Uzak Kalmış Bir Güzellik; TAŞOLUK BARAJI (2011-11-04)
TÜBİTAK Birincisi Projenin Başarısı Üzerine (2011-09-10)
Son Pşıne Ustası Cumhur Bedii Sayın ile Röportaj (2011-08-10)
Son Yüzyılın Muhtarları (2011-07-22)
Çerkes Ressam Faruk CİMOK ile söyleşi (2011-05-03)
Adige-Khase Çerkes Dern.Başkanı Mehmet Emin Yaşar ile Söyleşi (2011-05-02)
KAFFED Basın Dnş. Editörü Behice Yeşilbağ ile Söyleşi (2011-05-02)


Bookmark and ShareFancyBox 1.3.4 | Demonstration
Günün Fotoğrafı


Duyurular
Adige Xase Çerkes Derneği Bayrak Günü Dostluk Yemeği - 23.04.2016
Ahmet SALTAŞ Sünnet Merasimi – 14.05.2016
Uluslararası Adige Filolojisi Sempozyumu 13-15.05.2016
Çetin Berna SEZEN çifti NİKAH – 16.04.2016
Çetin-Berna ÇETİN çifti DÜĞÜN – 14.05.2016
ANBAROBA KÖY HAYRI - 15.05.2016
YENİMAHALLE KÖYÜ HAYRI – 22.05.2016
Kerem-Neslihan ARSLAN Çifti DÜĞÜN – 07.07.2016

Nurettin AKÇAL
SOY AĞACI

TEMEÇ
Biga Şehidini Unuttu: Jan. Er. MEHMET ÖZER

Konuk Yazar
Sanatevi ve Biga Ekolojik Film Festivali Hakkında

İlhan ELMAS
DONKİŞOT

Osman KİBAR
OSMAN KİBAR dan Şehit Uzm.Çvş. ULAŞ AÇIKGÖZ DESTANI

Seren ÖZDEN
SETENAY

Dr.Muhammet AKKAYA
ÖKSEOTU ve MÜCADELESİ

Yusuf GÜLSEVEN
UMUMİ İSTEKLERİM “İZ”

Çerkes Ethem in Ele Geçen Hatıraları
Ve Nihayet Yunan hatlarında önce bozgun merkezde başladı ve diğer taraflarada sirayet etti

Cahide Ulaş AYTAR
ÖĞRETMENİM

İlknur KILIÇ
KUTSAL TOPRAKLAR

Harun ŞİREN
Biga Kafkas Derneği Binası ve Destekleyenler – III

Erkan KILINÇ
Ortadoğu da yeni haritalar-Suriye

Osman KÜÇÜKIŞIK
YAZA DAMGASINI VURAN TIRTILAR

Numan ÜNER
Biga'da Birlik Beraberlik ve Türevleri© Aşağıdemirci Köyü - Alaattin Akçal Özel Web Sitesi
Adres:
Telefon: / Fax: